Förbundsstyrelsemöte

03 december 2020, 10:00 – 14:00

Plats: Teams

Kalendarium
maj
18

18 maj 2021, 17:00 – 19:00

Förbundsstyrelsemöte

Via Teams
maj
20

20 maj 2021, 14:00 – 15:15

Informationsträff med KPA Pension

Teamsmöte
maj
28

28 maj 2021, 08:30 – 13:30

Medieutbildning för chefer

Via Zoom