Medieutbildning för chefer

04 mars 2020, 10:00 – 15:30

Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg

Välkommen till en viktig utbildning för dig som chef. Chefer hamnar i mediesammanhang, ofta i tuffa intervjuer där de ställs till svars och representerar ledningen för en organisation. Som chef behöver du kunna agera professionellt och förtroendeingivande i ansvaret att beskriva läget och din verksamhet för allmänheten.

Utbildningen arrangeras gemensamt av Akademikerförbundet SSR och Sveriges Skolledarförbund. Denna nya medieutbildning handlar både om lagstiftning, etik, roller, medielogiken och dramaturgin.

I utbildningens första del medverkar Allmänhetens Medieombudsman Ola Sigvardsson. I den andra delen av dagen håller presschefen Joanna Abrahamsson i teori och praktisk träning med filmning och feedback.

Utbildningen är gratis för dig som medlem i Sveriges Skolledarförbund men om du behöver resa och övernatta får du bekosta det själv. Vid sen avanmälan eller om du uteblir kommer vi att fakturera 500 kr.

Program

Fika från 09.30

10.00 Kort inledning och välkommen
Helena Niklasson och Matz Nilsson

10.10 Ola Sigvardsson, Allmänhetens Mediaombudsman

  • Det mediaetiska systemet – några pressetiska problem och exempel.
  • Hur fungerar det och vilka avvägningar gör media?
  • Vad måste en chef acceptera i media och vilken hjälp får man av Mediernas
  • Etiknämnd.

11.45 Joanna Abrahamsson, presschef

  • Mediadramaturgin, sociala mediers kraft och påverkan – möjligheter, tips och risker.

12.15 Lunch

13.00 Rollövningar med realistiska, fiktiva case med intervjuer inför kamera.
Feedback

14.30 Fika finns uppdukat - kombineras med diskussion eller övning

15.30 Slut

Anmäl dig senast den 18 februari.

Anmälan

Är du i behov av hörselslinga?

Jag godkänner att Sveriges Skolledarförbund får dela mina personuppgifter med samarrangören Akademikerförbundet SSR.

Samtycke för delning

 

Kalendarium
sep
03

03 september 2020, 11:30 – 13:00

Skolledarnas dag

Digitalt möte
sep
09

09 september 2020, 09:00 – 12:00

Förbundsstyrelsemöte

okt
07

07 oktober 2020 – 08 oktober 2020

Facklig grundkurs