Skolledarnas dag

03 september 2020, 11:30 – 13:00

Plats: Digitalt möte

Tema: #Skolledarnasdag - Professionen tar ansvar

En digital lunch tillsammans med professionen bjuds ni på för att uppmärksamma Sveriges viktigaste chefer – Sveriges skolledare. Mer info kommer.

Kalendarium
sep
03

03 september 2020, 11:30 – 13:00

Skolledarnas dag

Digitalt möte
sep
09

09 september 2020, 09:00 – 12:00

Förbundsstyrelsemöte

okt
07

07 oktober 2020 – 08 oktober 2020

Facklig grundkurs