Förbundsstyrelsemöte

28 januari 2021, 10:00 – 14:00

Plats: Via Teams

Kalendarium
jan
28

28 januari 2021, 10:00 – 14:00

Förbundsstyrelsemöte

Via Teams
feb
09

09 februari 2021, 14:00 – 15:15

Informationsträff med KPA Pension

Teamsmöte
feb
10

10 februari 2021, 14:00 – 15:15

Informationsträff med KPA Pension

Teamsmöte