Samtal om ny organisering - Norrbotten

13 januari 2022, 16:00 – 17:30

Möte för lokalavdelningsordförande i Norrbotten.

Kalendarium
jan
21

21 januari 2022

Samtal om ny organisering - Västra Götaland Norra

jan
26

26 januari 2022, 10:00 – 14:00

Förbundsstyrelsemöte

Via Teams
jan
31

31 januari 2022, 17:00 – 18:30

Samtal om ny organisering - Stockholms län med Uppsala län