A-kassa

När du är medlem i Sveriges Skolledarförbund bör du också gå med i Akademikernas a-kassa. Medlemskap i en a-kassa är ett krav för att kunna utnyttja den inkomstförsäkring som ingår i ditt medlemskap hos oss.

A-kassan är till för dig som jobbar. Skulle du bli arbetslös kan du få ersättning. Att vara med gör att du kan vara flexibel på arbetsmarknaden. Vill du byta jobb eller flytta ska du våga göra det. Du ska kunna starta ett företag och om det inte fungerar kunna få ersättning. Blir du av med jobbet ska du inte behöva gå från hus och hem. A-kassan betyder trygghet för både individ och samhälle.

Eftersom a-kassan är en självständig myndighet måste du ansöka om medlemskap i a-kassan separat. Du blir inte automatiskt medlem i a-kassan när du går med i Sveriges Skolledarförbund.

För mer information om a-kassefrågor besök AEAs hemsida eller ring dem på 08-412 33 00.

Inkomstförsäkring

I medlemsavgiften till Sveriges Skolledarförbund ingår en inkomstförsäkring som täcker månadslöner upp till 100 000 kronor. Ersättningstiden är motsvarande 150 arbetsdagar.