Byta fackförbund

Så här blir du medlem i Sveriges Skolledarförbund om du tillhör ett annat fackförbund.

  1. Begär utträde ur ditt nuvarande förbund.
  2. Sänd in en medlemsansökan och invänta svar på att du blivit medlem. 

Du betalar ingen medlemsavgift till Sveriges Skolledarförbund under övergångstiden, d.v.s. under den tid det tar att avsluta medlemskapet i ditt tidigare förbund. Meddela oss vilket utträdesdatum du får från ditt nuvarande fackförbund.

Sök medlemskap i a-kassan

Du bör också samtidigt ansöka om medlemskap i Akademikernas a-kassa, om du inte redan är medlem där.

Byter du till Akademikernas a-kassa får du tillgodoräkna dig tidigare medlemstid från din förra a-kassa om det inte blir något uppehåll mellan medlemskapen. Ansök om medlemskap till a-kassan senast månaden efter utträdesdatum för att inget glapp ska uppstå i medlemstiden. 

Vi stöttar dig fackligt under övergångsperioden

Under övergångstiden, dvs tiden mellan det att du har ansökt om utträde ur ditt tidigare förbund och när du blivit medlem i Sveriges Skolledarförbund, får du visst stöd från Sveriges Skolledarförbund. Du får

  • aktuell facklig information
  • tidningen Skolledaren
  • professionell rådgivning i exempelvis löne- och villkorsfrågor
  • dina inloggningsuppgifter till Sveriges Skolledarförbunds hemsida där du kommer åt viktig information.

Våra fackliga förtroendevalda ger dig råd i din anställning och kan företräda dig i de ärenden som uppkommer.

Medlem i annat Sacoförbund (t ex Lärarnas Riksförbund)

Om du är medlem i annat Sacoförbund och redan medlem i Akademikernas a-kassa behöver du inte ansöka om medlemskap i a-kassan på nytt. Ange ditt nuvarande förbund på medlemsansökan.

Medlem i ett TCO-förbund (t ex Lärarförbundet)

Om du är medlem i t ex Lärarförbundet så är det viktigt att du meddelar oss när du får utträde därifrån. Det kan dröja upp till tre månader. Risken är annars att du får betala dubbelt. Om du blir medlem hos oss kan du vara det utan kostnad till ditt medlemskap i Lärarförbundet har upphört. Under övergångstiden betalar du ingen medlemsavgift till oss.

Har du livförsäkring hos Lärarförsäkringar?

Medlemmar och medförsäkrade som byter från Lärarförsäkringar till If Gruppförsäkring och har en utökad livförsäkring kan få motsvarande belopp hos oss.

  • Anmäl detta till If senast tre månader efter inträdet i Sveriges Skolledarförbund.
  • Meddela att du och eventuell medförsäkrad är fullt arbetsför.
  • Visa ett intyg från Lärarförsäkringar om att den utökade livförsäkringen fanns vid inträdet.

Direktansluten medlem

Om du är direktansluten till Akademikernas a-kassa behöver du inte ansöka om medlemskap på nytt.