Medlemsavgifter

Gäller från 1 juli 2018.

  • Yrkesverksam 335 kr/mån
  • Sjukskriven – deltid (efter tre månaders sjukskrivning) 240 kr/mån
  • Sjukskriven – heltid (efter tre månaders sjukskrivning) 165 kr/mån
  • Föräldraledig 165 kr/mån
  • Arbetslös 80 kr/mån
  • Tjänstledig utan lön 80 kr/mån
  • Pensionerad 480 kr/år

Medlemskap i a-kassan

Vid medlemskap i Akademikernas a-kassa tillkommer en avgift på 130 kr/mån som administreras av dem. Ditt medlemskap i Akademikernas a-kassa betalar du via autogiro eller e-faktura. Man kan anmäla autogiro direkt och signera med bankid på www.aea.se/autogiro. E-faktura anmäler man i sin internetbank. Man kan läsa mer på www.aea.se/efaktura.

Ta kontakt med Akademikernas a-kassa om du har frågor ang a-kassan.

Mer om avgifterna

Medlemsavgiften betalas per månad genom autogiro. Medlem som inte har anmält autogiro betalar avgiften kvartalsvis eller halvårsvis i förskott via faktura Observera att en avgift på 20 kronor tillkommer.

Om du är pensionär betalar du avgiften helårsvis via faktura. Denna ska vara betald den 31 januari.

Bankgironummer för OCR-inbetalning av medlemsavgift är 5326-4859.

Medlem är skyldig att i god tid själv anmäla ändrade tjänstgöringsförhållanden, exempelvis pension, delpension och tjänstledighet, till kansliet.

Byte av/till autogiro

Önskar du betala din medlemsavgift via autogiro anmäler du det via din internetbank.
Du hittar oss under bankgiro 405-4011.