Det här får du som medlem

Mingel

Inkomstförsäkring som fyller ut a-kassan

Inkomstförsäkringen ger dig en utfyllnad av a-kassan med 80 procent av den a-kassegrundande lönen upp till 100 000 kronor per månad under som mest 150 dagar. 

Gruppförsäkringar via If

Som ny medlem i vårt förbund får du under tre månader ett kostnadsfritt välkomstpaket. Det är enkelt att byta till Sveriges Skolledarförbund från till exempel Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund som erbjuder sina medlemmar försäkringar via Lärarförsäkringar.

Arbetsrättsligt stöd

Våra ombudsmän ger professionella råd och förhandlingshjälp i frågor som rör löner, anställningsvillkor och arbetslivet.

Lönestatistik och lönerådgivning

Sveriges Skolledarförbund har en unik lönestatistik för skolledare och ger dig stöd när du argumenterar för en lön som motsvarar det stora ansvar du har som skolledare. Genom Saco LöneSök kan du jämföra din lön med andra akademikers.

Nu erbjuder vi också en exklusiv lönerådgivningstjänst, både till medlemmar och till dig som söker en skolledartjänst men ännu inte blivit medlem.

Granskning av ditt anställningsavtal
Vi erbjuder professionellt råd och stöd i samband med ett nytt jobb och nytt anställningsavtal för såväl medlemmar som ännu icke medlemmar. 

Banktjänster och medlemslån
Genom vårt medlemskap i Saco kan vi erbjuda dig samarbete med ett flertal banker

Förskoleforum - för dig som arbetar i förskolan

Som medlem får du 20 % rabatt på årsabonnemanget

Övriga medlemsförmåner

Som medlem hos oss kan du t ex åka billigare på Viking LIne och Birka Cruises och bo billigare på hotell.