Förskoleforum

Medlemsförmån – 20 % rabatt på årsabonnemang

Logotyp Förskoleforum

Förskoleforum är Sveriges ledande kompetens- och utvecklingsforum för all personal inom förskolan. Tyngdpunkten ligger på den egna yrkes- och kompetensutvecklingen men du får också många tips och idéer som du kan använda i ditt dagliga arbete med barnen. Med hjälp av Förskoleforum håller du dig ständigt uppdaterad och kan ta del av nyheter och aktuell forskning. Dessutom har du alltid tillgång till Expertpanelen som ger dig svar på dina specifika frågor.

Som medlem i Sveriges Skolledarförbund har du 20 % rabatt på ett årsabonnemang av Förskoleforum. Vid bokning av tvåårsabonnemang - ytterligare 5 % rabatt. Kontakta då forskoleforum@studentlitteratur.se