Försäkringar med förmånliga villkor

Som medlem i Sveriges Skolledarförbund har du möjlighet att teckna förmånliga gruppförsäkringar genom If. Du som medlem kan teckna liv-, sjuk-, olycksfalls-, trygghetskapital-, gravid- och barnförsäkring, sjukvårdsförsäkring samt försäkring för kritisk sjukdom. En inkomstförsäkring ingår även i medlemsavgiften. Om du är 55+ kan du även teckna seniorolycksfalls- och seniorlivförsäkring. Hos If får du också rabatt på hem- och villaförsäkring.

Ny medlem

Som ny medlem i Sveriges Skolledarförbund ansluts du automatiskt till

  • livförsäkringens grunddel
  • sjukförsäkringens grunddel
  • försäkring för kritisk sjukdom
  • olycksfallsförsäkring (make/registrerad partner/sambo ingår automatiskt, men hälsoprövning görs)

De tre första månaderna av ditt medlemskap är dessa försäkringar utan kostnad! Premiebefrielsen gäller även om du vill utöka omfattningen av det grundskydd du får som ny medlem.

Avanmälan och komplettering

Efter de tre månaderna får du en avgiftsavi från If som du antingen betalar eller så väljer du att inte fortsätta med försäkringarna. Det gör du lättast genom att meddela If på skolledarna@if.se men du kan också bortse från avin. Inkomstförsäkringen är dock kostnadsfri och ingår i medlemsavgiften.

Du kan också komplettera ditt grundskydd på Ifs hemsida. Under de tre första månaderna är även de ändringar du gör i försäkringen kostnadsfria!

Man kan naturligtvis både starta och avsluta försäkringarna även fortsättningsvis - men kom ihåg att det efter de tre första premiefria månaderna görs hälsoprövning vid anmälan.

Kontakta If

På Ifs hemsida för Sveriges Skolledarförbunds medlemmar hittar du alla de broschyrer och blanketter du behöver rörande våra medlemsförsäkringar. 

Vill Du veta mer, ring If på telefon 0770-77 00 79.

Har du frågor rörande din gruppförsäkring?

Kontakta If på skolledarna@if.se eller forsakringar@skolledarna.se.