Försäkringar med förmånliga villkor

Som medlem i Sveriges Skolledarförbund har du möjlighet att teckna förmånliga gruppförsäkringar genom If.

Personförsäkringar

 • Livförsäkring
 • Livförsäkring senior
 • Sjukskrivningsförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring senior
 • Kritisk sjukdom
 • Kritisk sjukdom senior
 • Gravid- och barnförsäkring
 • Sjukvårdsförsäkring Bas

Övriga försäkringar med medlemsrabatt

 • Hemförsäkring 15 % medlemsrabatt
 • Villaförsäkring 15 % medlemsrabatt
 • Fritidshusförsäkring 15 % medlemsrabatt

If juridiska tjänster

 • En digital behovsanalys
 • 20 minuters kostnadsfri rådgivning
 • 20 % rabatt på fortsatt rådgivning

Inkomstförsäkring

Vill du veta mer kontakta If