Ny medlem

Som ny medlem i Sveriges Skolledarförbund ansluts du automatiskt till

  • livförsäkringens grunddel
  • sjukskrivningsförsäkringens grunddel
  • försäkring för kritisk sjukdom
  • olycksfallsförsäkring (make/registrerad partner/sambo ingår automatiskt, men hälsoprövning görs)

De tre första månaderna av ditt medlemskap är dessa försäkringar utan kostnad! Premiebefrielsen gäller även om du vill utöka omfattningen av det grundskydd du får som ny medlem.

Avanmälan och komplettering

Efter de tre månaderna får du en avgiftsavi från If som du antingen betalar eller så väljer du att inte fortsätta med försäkringarna. Det gör du lättast genom att meddela If på skolledarna@if.se men du kan också bortse från avin. Inkomstförsäkringen är dock kostnadsfri och ingår i medlemsavgiften.

Du kan också komplettera ditt grundskydd på Ifs hemsida. Under de tre första månaderna är även de ändringar du gör i försäkringen kostnadsfria!

Man kan naturligtvis både starta och avsluta försäkringarna även fortsättningsvis - men kom ihåg att det efter de tre första premiefria månaderna görs hälsoprövning vid anmälan.

Vill du veta mer kontakta If