Policy sociala medier

Denna interna policy har till syfte att informera om hur Sveriges Skolledarförbund ska hantera sina konton på sociala medier. Policyn riktar sig till anställda som arbetar med förbundets sociala medier för förbundets räkning. Denna policy är särskilt framtagen för förbundens räkning och bör inte överföras till andra företag eller organisationer.