Det här är Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbunds verksamhet vilar på förbundets värdegrund, utgår från förbundets vision och de fem mål i verksamhetsplanen som kongressen har antagit. Sveriges Skolledarförbund är ett av 21 Sacoförbund och medlem i AkademikerAlliansen.

Förbundet på Pride

Vår vision

Sveriges Skolledarförbund är det självklara valet för Sveriges viktigaste chefer.

Våra mål

 • Sveriges Skolledarförbund är det ledande fack- och yrkesförbundet för alla chefer och ledare inom utbildningsområdet.
 • Sveriges Skolledarförbund driver utvecklingen av hög professionalitet i yrket och ledarskapets betydelse för utveckling av förskola och skola.
 • Sveriges Skolledarförbund driver vikten av forskning inom lärande och utbildningsledarskap.
 • Sveriges Skolledarförbund arbetar för en arbetsmiljö som främjar hälsa och arbetsglädje.
 • Sveriges Skolledarförbund driver att skolledares löner och anställningsvillkor motsvarar yrkesrollens ansvar.

Vi är skolledarnas samlade röst

Sveriges Skolledarförbund är den samlade rösten för alla skolledare i Sverige. Vår röst är stark och gör nytta för skolledarprofessionen. Vi är många och därför kan vi påverka.

Vi erbjuder professionellt stöd

Sveriges Skolledarförbund ger dig som skolledare professionell rådgivning när det gäller din lön, arbetsvillkor och karriär. Vi är experter på arbetsrätt och företräder dig när lagar och avtal inte följs eller om du bara behöver hjälp i dialogen med din arbetsgivare.

Vi ger dig trygghet

Sveriges Skolledarförbund ger dig trygghet under hela din karriär. I medlemskapet ingår bland annat en inkomstförsäkring som kompletterar a-kassan och tryggar din inkomst vid eventuell arbetslöshet. Vi erbjuder också fördelaktiga försäkringar och pensionsrådgivning särskilt anpassade för skolledare.

Vi kan skolledarlöner

Sveriges Skolledarförbund har en unik lönestatistik för skolledare och ger dig stöd när du argumenterar för att en lön som motsvarar det stora ansvar som du har som skolledare. Vi omfattas av kollektivavtal på de flesta arbetsplatser för skolledare. Därför kan förbundet påverka den lokala löneprocessen redan på ett tidigt stadium.

Det här vill Sveriges Skolledarförbund

 • Att vara eller bli skolledare ska uppfattas som attraktivt
 • Hållbart skolledarskap
 • Grundtrygghet i anställningen
 • Konkurrenskraftiga skolledarlöner
 • Kontinuerlig kompetensutveckling krävs för framtiden
 • Medvetet och långsiktigt arbete med chefsförsörjningsfrågor. 

Prioriterade utbildningspolitiska frågor

 • Återupprätta förtroendet för skolan.
 • Ledarskapet avgörande för skolans resultat.
 • Det professionella ansvarstagandet måste öka.
 • Fortsätt verka för ett mer attraktivt läraryrke.
 • Arbeta utvecklingsinriktat.
 • Nationella strategier på viktiga förbättringsområden.
 • Ökad forskningsanknytning.
 • Lika villkor.

Skolledarforskning

Sveriges Skolledarförbund följer forskning kring skolledarskap och yrkesroll och sprider aktuella och relevanta forskningsrön till våra medlemmar.

Vi verkar på alla nivåer för att ge skolledare möjligheter att själva beforska sin yrkespraktik. Vi menar att satsningen på forskning om skolledarskap måste öka så att skolledare får större möjligheter att grunda sin ledarskapsvision och sitt praktiska utövande på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Tillsammans med andra företrädare för såväl fackförbund som arbetsgivare inom utbildningssektorn har Sveriges Skolledarförbund formulerat en programförklaring för ökad forskningsanknytning inom skolan.

I vår tidning Skolledaren refererar vi löpande aktuella forskningsrapporter och intervjuar forskare som har fokus på skolledarfrågor.

Vad menar vi med ansvarsavstånd

Ansvarsavstånd - löneskillnad mellan chef och medarbetare som ska spegla den faktiska skillnaden i ansvar som följer av chefsbefattningen, respektive mellan olika chefsnivåer.

Förbundets lönestatisk visar att ansvarsavståndet mellan lärare och deras chefer, rektorer och biträdande rektorer har minskat drastiskt efter de statliga lönesatsningarna för lärare. Skälet är att regeringens lärarsatsningar saknat helhetsperspektiv och därmed slagit sönder lönestrukturerna. Det innebär att idag har många rektorer inget eller omvänt ansvarsavstånd det vill säga lägre månadslön än sina underställda lärare.