Internationellt samarbete

Mumin

NSF - Nordiskt SkolledarForum

Sveriges Skolledarförbund ingår i ett nordiskt nätverk för skolledare, NSF. NSF är ett samarbetsforum och en mötesplats för de nordiska ländernas skolledarförbund. Möten ordnas huvudsakligen i de nordiska ländernas huvudstäder och med deltagande från medlemsländerna. Målet med den nordiska samverkan är att genom breddat och fördjupat samarbete stärka skolledares position och att verka för att frågor kring skolans ledning uppmärksammas.

Ordförandeskapet växlar mellan medlemsländerna.

ESHA logo

ESHA - the European School Heads Association

ESHA är en organisation för skolledare i Europa. Medlemmarna är organisationer för rektorer och biträdande rektorer inom grundskolan och gymnasieskolan. Nästan alla europeiska länder är representerade med en eller flera organisationer. Sveriges Skolledarförbund är en av medlemmarna.

Sveriges Skolledarförbund på andra språk

  • The Swedish Association of School Principals and Directors of Education.
  • Schwedischer Schulleiterverband
  • Fédération Suédoise des chefs d'Etablissement et administrateurs scolaires
  • Ruotsin Koulunjohtajayhdistys
  • Sindicato del Personel Directivo de Centros Escolares de Suecia