Förbundsstyrelse

Förbundets styrelse består av tolv ordinarie ledamöter och förbundsordföranden. Dessutom finns tolv ersättare. Styrelsen verkställer kongressens beslut och styr det löpande arbetet mellan kongresserna som går av stapeln var tredje år.

Matz Nilsson Foto: Johan Wingborg

Förbundsordförande

Förbundsstyrelse

Matz Nilsson Ordförande
 Erica Andrén  

Förste vice ordförande
Värmland-Dalarna

Förbundsstyrelse

Erica Andrén Förste vice ordförande
   

Andre vice ordförande

Småland-Blekinge

Förbundsstyrelse

Daniel Söderberg Andre vice ordförande

Förbundsstyrelse

Kristina Ahlström Ledamot
Anna Bäckbom Ledamot
Ulf Carlsson Ledamot
Ulrika Gustafsson Ledamot
0739270410
ulrikag72@gmail.com
Maria Hahne Ledamot
Satu Harnesk Ledamot
Ellinor Häreskog Ledamot
Torbjörn Persson Hanö Ledamot
Anders Ringård Ledamot
Kjell Sjöberg Ledamot

Förbundsstyrelse

Nils Andersson Ersättare
Andreas Gustafsson Ersättare
Anna-Lena Göttfert Ersättare
0702946732
agt@robertsfors.se
Jörgen Håkansson Ersättare
Mikael Johansson Ersättare
Emil Kilsäter Ersättare
Mats Olsson Ersättare
Carina Pettersson Ersättare
Tomas Sjövall Ersättare
Peter Svensson Ersättare
Johanna Wallin Ersättare
Jan Vinroth Ersättare