Förbundets kommittéer

Stadgekommittén

Det är Stadgekommitténs uppdrag att tolka och föreslå förändringar i förbundets stadga.

Ordförande

Niclas Haglind
0706-300850
niclas.haglind@gmail.com

Ragnar Larsson
070-543 30 90
ragnar.larsson.52@gmail.com

Cecilia Borgh
0620-682463
cecilia.borgh@gmail.com

Valberedningen

Att förbereda för de val som sker på kongressen är valberedningens uppgift.

Ordförande

Kurt Westlund
076-161 07 27
kurt.westlund@gmail.com

Eva Bergman
0707-69 01 60
evabergman2010@gmail.com

Oskar Fredriksson
0706-25 52 84
oskar.fredriksson@umea.se

Leena Nystrand
0708-23 58 88
leena.nystrand@comhem.se

Per Wadman
0707-32 88 07
per.wadman@stockholm.se