Förbundets kommittéer

Stadgekommittén

Det är Stadgekommitténs uppdrag att tolka och föreslå förändringar i förbundets stadga.

Stadgekommitté

Marie Blomberg Ledamot
Ragnar Larsson Ordförande
Ing-Britt Pousette Ledamot

Valberedningen

Att förbereda för de val som sker på kongressen är valberedningens uppgift.

Valberedning

Anders Carlsson-Lennström Ledamot
Oskar Fredriksson Ledamot
Kerstin Jacobsson Ledamot
Per Wadman Ordförande
Christina Östervall Ledamot