Förbundets kommittéer

Stadgekommittén

Det är Stadgekommitténs uppdrag att tolka och föreslå förändringar i förbundets stadga.

Stadgekommitté

Marie Blomberg Ledamot
Robert Jonasson Ledamot
Ing-Britt Pousette Ordförande

Valberedningen

Att förbereda för de val som sker på kongressen är valberedningens uppgift.

Valberedning

Anders Carlsson-Lennström Ordförande
Oskar Fredriksson Ledamot
Erika Hemptenmacher Ledamot
Ingrid Landén Ledamot
Tina Lyckman Ledamot