Förbundets kommittéer

Stadgekommittén

Det är Stadgekommitténs uppdrag att tolka och föreslå förändringar i förbundets stadga.

Ordförande

Ragnar Larsson
070-543 30 90
ragnar.larsson.52@gmail.com

Ing-Britt Pousette
070-340 17 19
fam.pousette@gmail.com

Marie Blomberg
0953-140 49
marie.blomberg@mala.se

Valberedningen

Att förbereda för de val som sker på kongressen är valberedningens uppgift.

Ordförande

Per Wadman
0707-32 88 07
per.wadman@stockholm.se

Anders Carlsson-Lennström
070-399 90 73
skolledarforbundet@halmstad.se

Oskar Fredriksson
0706-25 52 84
oskar.fredriksson@umea.se

Kerstin Jacobsson
0733-42 04 07
kerstin.ma.jacobsson@gmail.com

Christina Östervall
0171-62 67 03
christina.ostervall@enkoping.se