Medlemsservice & jour

Medlemsservice

Medlemskap, inträde, utträde, ekonomi.

Tel: 08-567 062 20

Mån-fred 8.30 - 15.00. Lunchstängt 12.00 - 13.00

E-post: medlemsregistret@skolledarna.se

Medlemsservice för skolchefer

Råd och stöd för skolchefer direkt till kanslichefen.

E-post: skolchef@skolledarna.se

Arbetsrättslig jour

Förhandlingshjälp och rådgivning om förhandlingar, avtalsfrågor, arbetsrätt.

Du som medlem kan i första hand ta kontakt med ditt lokala fackliga ombud.

Jouren nås via växeln 08-567 062 00, företrädesvis på förmiddagarna.

E-post: jour@skolledarna.se

Har du frågor rörande din gruppförsäkring?

Kontakta If på skolledarna@if.se eller forsakringar@skolledarna.se