Medlemsservice & jour

Förhandlingshjälp och rådgivning om förhandlingar, avtalsfrågor, arbetsrätt

Du som medlem kan i första hand ta kontakt med ditt lokala fackliga ombud.

Jouren nås via växeln 08-567 062 22, företrädesvis på förmiddagarna.

E-post: jour@skolledarna.se

Har du frågor rörande din gruppförsäkring?

Kontakta If på skolledarna@if.se eller forsakringar@skolledarna.se.

Medlemskap, inträde, utträde, ekonomi

Medlemsservice: Tel 08-567 062 20

Mån-fred 8.30 - 15.00. Lunchstängt 12.00 - 13.00

E-post: medlemsregistret@skolledarna.se