Regionala fackliga förtroendevalda

För en del regioner finns det regionala fackliga förtroendevalda, RFFare.

Stockholms stad

Marie Linde
Utbildningsförvaltningen
Box 22049
104 22 Stockholm
Hantverkargatan 3 J
Mobil: 070-770 90 73
marie.linde@stockholm.se

Göteborgsregionen med Halland

Anders Carlsson-Lennström
Storgatan 25
302 43 Halmstad
Mobil: 070-269 77 08
skolledarforbundet@halmstad.se

Tomas Johansson
Stampgatan 15
416 64 Göteborg
Tel: 031-368 57 59
Mobil: 0703-82 46 89
tomas.johansson@saco.goteborg.se

Tolv regioner

 1. Norrbotten
 2. Västerbotten
 3. Södra Norrland
 4. Värmland-Dalarna
 5. Örebro län-Västmanland
 6. Stockholms län med Uppsala län
 7. Stockholms stad med Gotland
 8. Södermanland-Östergötland
 9. Västra Götaland Norra
 10. Göteborgsregionen med Halland
 11. Småland-Blekinge
 12. Skåne

Lokalavdelningar per region

Här finns en lista över vilka lokalavdelningar/kommuner som hör till varje region.