2012

Visa

Karriärvägar

2012-11-27

Remissvar Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet (U2012/4904/S)

Kategorier: Remissyttranden

Fråga om vägen till Sveriges viktigaste chefsjobb

2012-10-25

- Sveriges Skolledarförbund hjälper dig som vill bli skolledare att få en bra start i yrket. Jag...

Kategorier: Pressmeddelanden

Förslag stärker gömda barns rätt till skolgång

2012-10-24

- Det är utmärkt att regeringen tydliggör att rektorers och skolors uppgift är att arbeta för bar...

Kategorier: Pressmeddelanden

Svart på vitt om betydelsen av rektors ledarskap

2012-10-02

- Att rektors ledarskap har betydelse visste vi redan. Mycket av den tysta kunskap som vi länge...

Kategorier: Pressmeddelanden

Matz Nilsson kommenterar det nya läraravtalet

2012-09-27

- Nu är parterna överens, läraravtalet är klart. Avtalet är ett första steg i rätt riktning men...

Kategorier: Allmän nyhet

Statliga pengar till lärartjänster bra men lokalt inflytande viktigt

2012-09-24

- Det behövs krafttag för att förbättra rekryteringen till läraryrket. En satsning på...

Kategorier: Pressmeddelanden

Regeringen bör satsa på obligatorisk rektorsutbildning för förskolechefer

2012-09-20

Regeringens satsning på utbildning i årets budget är bra, säger Sveriges Skolledarförbunds...

Kategorier: Pressmeddelanden

Ettårig utbildning förstärker bara utanförskapet

2012-09-18

-Insteget på den svenska arbetsmarknaden är en treårig gymnasieutbildning. Att införa en ettårig...

Kategorier: Pressmeddelanden

Sveriges Skolledarförbund om likvärdig bedömning - ensamarbetets tid är förbi

2012-08-31

- Skolinspektionens granskning visar återigen hur viktigt det är att skolledarna tar ansvar för d...

Kategorier: Pressmeddelanden

Bra med grundlig utvärdering av kommunaliseringsreformen

2012-08-23

- Jag välkomnar den här utredningen. Skolan är så viktig att vi måste våga utvärdera tidigare...

Kategorier: Pressmeddelanden

Bra med utökat meddelarskydd

2012-06-28

- Sveriges Skolledarförbund har länge drivit frågan om att skolans verksamhet måste kunna få...

Kategorier: Pressmeddelanden

Systematiskt kvalitetsarbete

2012-06-25

Remissvar avseende Skolverkets allmänna råd med kommentarer om systematiskt kvalitetsarbete (Dnr...

Kategorier: Remissyttranden

Utökad skolplikt ett steg i rätt riktning

2012-06-13

- Utökad skolplikt kan vara ett sätt att hjälpa de elever som har svårt att nå målen på...

Kategorier: Pressmeddelanden

Öka antalet rektorer!

2012-04-28

Sveriges Skolledarförbunds ordförande Lars Flodin kommenterar Bo Rothsteins debattartikel på DN...

Kategorier: Pressmeddelanden

Välkommet med systematisk kartläggning av barns läsförmåga

2012-03-20

- Det är viktigt att tidigt kartlägga barns språkliga nivå och läsförmåga. Därför är förslaget fr...

Kategorier: Pressmeddelanden

Ändrad tidpunkt för krav på legitimation för lärare och förskollärare

2012-03-16

Remissvar Ändrad tidpunkt för vissa krav på legitimation för lärare och förskollärare...

Kategorier: Remissyttranden

Förbundet föreslår nytt nationellt center för forskning om skolan

2012-02-23

Sveriges Skolledarförbund har tillsammans med SKL, Svenskt Näringsliv, Friskolornas riksförbund,...

Kategorier: Pressmeddelanden

Rektor inte ansvarig för fallolycka

2012-02-07

Viktigt att ha väl kända rutiner

Kategorier: Allmän nyhet

Särskolan är viktig!

2012-02-06

Sveriges Skolledarförbund har tillsammans med Skolledarföreningen inom Lärarförbundet skickat en...

Kategorier: Allmän nyhet

Kjell Sjöberg ledamot i Lärarnas ansvarsnämnd

2012-02-02

Regeringen har utsett Kjell Sjöberg, rektor i Stockholm och vice ordförande i Stockholmsdistrikte...

Kategorier: Allmän nyhet