2012

Visa

Skolans dokument

2012-01-25

Remissvar Skolans dokument – insyn och sekretess (SOU 2011:58)

Kategorier: Remissyttranden

Sveriges viktigaste chefer - de finns i skolan

2012-01-18

Sveriges skolledare är Sveriges viktigaste chefer. Nu tar Sveriges Skolledarförbund ett steg till...

Kategorier: Pressmeddelanden

Legitimation för lärare och förskollärare

2010-06-14

Remissvar på promemoria om Legitimation för lärare och förskollärare (U2010/2818/S)

Kategorier: Remissyttranden

Föreskrifter om minderåriga

2010-02-22

Yttrande över remiss: Förslag till föreskrifter om minderåriga samt allmänna råd om tillämpningen...

Kategorier: Remissyttranden

Den nya skollagen

2009-09-30

Remissvar Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. (Ds 2009:25)

Kategorier: Remissyttranden

Legitimation och skärpta behörighetsregler

2008-10-15

Remissvar på utredningen Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52)

Kategorier: Remissyttranden