2012-06-28

Bra med utökat meddelarskydd

- Sveriges Skolledarförbund har länge drivit frågan om att skolans verksamhet måste kunna få diskuteras öppet. Därför ser vi fram emot att meddelarfriheten stärks, säger Lars Flodin, ordförande i Sveriges Skolledarförbund. Det är viktigt dels för att medborgarna ska kunna hysa förtroende för utbildningen men också för att skolan måste leva som man lär om man ska vara trovärdig gentemot eleverna, säger Lars Flodin.

Regeringen aviserar i dagens Svenska Dagbladet att de tänker tillsätta en utredning för att se över om meddelarskyddet kan stärkas i offentligt finansierade verksamheter som drivs i privat regi. Frågan blir allt mer angelägen ju större andel av tjänsterna inom den offentliga sektorn som levereras av privata utförare.

Sveriges Skolledarförbund har länge arbetat med frågan. I ett upprop för yttrandefriheten har förbundet slagit fast att skolledare ska värna en öppen och tillåtande kommunikation, såväl inom den egna organisationen, som i samhället i stort.

Yttrandefriheten är viktig och nödvändig för det demokratiska samtalet, den ökar förtroendet för offentlig verksamhet, motverkar hot mot verksamhetens kvalitet och bidrar till att skapa en god arbetsmiljö.

- Skolledaren får svårare att leva upp till sin roll som garant för att utbildningen präglas av demokratiska värderingar och allas lika värde om det finns hinder för rätten att tycka och framföra sina åsikter om verksamheten. Det känns tillfredsställande att lämna ordförandeskapet i Sveriges Skolledarförbund i trygg förvissning om att denna fråga ligger högt på regeringens dagordning, säger Lars Flodin.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Matz Nilsson i telefonväkteri om skolavslutning i kyrkan

2012-12-14

P1 Människor och Tro. Programmet sändes den 14 december kl 14.00.

Karriärvägar

2012-11-27

Remissvar Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet (U2012/4904/S)

Fråga om vägen till Sveriges viktigaste chefsjobb

2012-10-25

- Sveriges Skolledarförbund hjälper dig som vill bli skolledare att få en bra start i yrket. Jag...