2012-09-18

Ettårig utbildning förstärker bara utanförskapet

-Insteget på den svenska arbetsmarknaden är en treårig gymnasieutbildning. Att införa en ettårig utbildning skulle bara förstärka utanförskapet säger Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledarförbund.

Utbildningsminister Jan Björklund uppger att regeringen har för avsikt att komma med ett förslag till en förkortad utbildning för skoltrötta elever. Motivet skulle i första hand vara att det är bättre för dessa elever att klara en mycket begränsad utbildning än att avbryta en mer avancerad.

- Jag tror att det är ett misstag, säger Matz Nilsson. Forskning har visat att det är viktigt med höga förväntningar på eleverna. Att sortera dem redan innan de börjar riskerar att leda till att förväntningarna sänks på den här gruppen med än sämre resultat som följd.

- Argumentet att alla inte behöver bli akademiker håller inte. En treårig gymnasieutbildning är en nödvändig grund för i stort sett alla yrken idag. Ungdomsarbetslösheten är 25% och i den gruppen saknar hälften en fullgod gymnasieutbildning. Det är bättre att satsa på extra stöd eller alternativa utbildningsvägar som det redan finns möjligheter till.

- Att låsa in dem i ett utanförskap vore att göra dessa ungdomar en björntjänst, avslutar Matz Nilsson.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Matz Nilsson i telefonväkteri om skolavslutning i kyrkan

2012-12-14

P1 Människor och Tro. Programmet sändes den 14 december kl 14.00.

Karriärvägar

2012-11-27

Remissvar Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet (U2012/4904/S)

Fråga om vägen till Sveriges viktigaste chefsjobb

2012-10-25

- Sveriges Skolledarförbund hjälper dig som vill bli skolledare att få en bra start i yrket. Jag...