2010-02-22

Föreskrifter om minderåriga

Yttrande över remiss: Förslag till föreskrifter om minderåriga samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.

Sveriges Skolledarförbund ser positivt på det förtydligande av regelverket kring
minderåriga som kommer fram i förslaget till ny föreskrift. Det är väsentligt att regelverket hålls aktuellt och tydligt för dem som ska tillämpa regelverket, men även för dem som omfattas av detsamma.

Fler nyheter

Matz Nilsson i telefonväkteri om skolavslutning i kyrkan

2012-12-14

P1 Människor och Tro. Programmet sändes den 14 december kl 14.00.

Karriärvägar

2012-11-27

Remissvar Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet (U2012/4904/S)

Fråga om vägen till Sveriges viktigaste chefsjobb

2012-10-25

- Sveriges Skolledarförbund hjälper dig som vill bli skolledare att få en bra start i yrket. Jag...