2012-11-27

Karriärvägar

Remissvar Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet (U2012/4904/S)

Sveriges Skolledarförbund har under utredningens gång getts möjligheter att lämna synpunkter på hur ett system med statligt stödda utvecklingstjänster skulle kunna utformas. Det förslag som Utbildningsdepartementet presenterar ligger i stor utsträckning i linje med de åsikter förbundet framfört.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Karriärvägar

2012-11-27

Remissvar Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet (U2012/4904/S)

Fråga om vägen till Sveriges viktigaste chefsjobb

2012-10-25

- Sveriges Skolledarförbund hjälper dig som vill bli skolledare att få en bra start i yrket. Jag...

Förslag stärker gömda barns rätt till skolgång

2012-10-24

- Det är utmärkt att regeringen tydliggör att rektorers och skolors uppgift är att arbeta för bar...