2010-06-14

Legitimation för lärare och förskollärare

Remissvar på promemoria om Legitimation för lärare och förskollärare (U2010/2818/S)

Förbundet bedömer att ett system med legitimation som bygger på ett
antal kvalitetsvillkor är ett sätt att lyfta fram lärares viktiga roll för elevers resultat.

Fler nyheter

Matz Nilsson i telefonväkteri om skolavslutning i kyrkan

2012-12-14

P1 Människor och Tro. Programmet sändes den 14 december kl 14.00.

Karriärvägar

2012-11-27

Remissvar Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet (U2012/4904/S)

Fråga om vägen till Sveriges viktigaste chefsjobb

2012-10-25

- Sveriges Skolledarförbund hjälper dig som vill bli skolledare att få en bra start i yrket. Jag...