2008-10-15

Legitimation och skärpta behörighetsregler

Remissvar på utredningen Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52)

Sveriges Skolledarförbund ställer sig bakom huvuddelen av förslagen men anser att regeringen bör avvakta med att införa ett system med lärarlegitimation tills det framgår vilka effekter en ny skollag och en reformerad lärarutbildning ger.

Fler nyheter

Matz Nilsson i telefonväkteri om skolavslutning i kyrkan

2012-12-14

P1 Människor och Tro. Programmet sändes den 14 december kl 14.00.

Karriärvägar

2012-11-27

Remissvar Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet (U2012/4904/S)

Fråga om vägen till Sveriges viktigaste chefsjobb

2012-10-25

- Sveriges Skolledarförbund hjälper dig som vill bli skolledare att få en bra start i yrket. Jag...