2012-02-23

Förbundet föreslår nytt nationellt center för forskning om skolan

Sveriges Skolledarförbund har tillsammans med SKL, Svenskt Näringsliv, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund skickat in en skrivelse till regeringen med förslag kring ett nytt nationellt center för skolforskning.

Centret ska vara ett nationellt kraftcentra och ha i uppgift att:

  • främja forskningsintresset i förskola och skola
  • främja erfarenhetsutbyte
  • värdera och sprida forskningsresultat samt stödja att dessa omsätts i praktiken
  • identifiera forskningsbehov och styra resurser mot dessa, samt
  • utveckla en långsiktig strategisk plan för såväl det praktiska arbetet som hur en framtida organisation kan se ut

- Det är viktigt att fler skolor än idag engagerar sig i forskning, säger Lars Flodin, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund. Forskningen behöver också i ökad utsträckning utgå från skolledares, lärares och elevers vardag. Bara så kan vi nå målet om en skola på vetenskaplig grund.

Förslaget har lämnats till Utbildningsdepartementet och föreslås ligga till grund för regeringens arbete med den kommande forskningspolitiska propositionen. Arbetet är en fortsättning på den gemensamma programförklaring, "Forskning ger bättre resultat i skolan" som parterna tidigare tagit fram gemensamt.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Matz Nilsson i telefonväkteri om skolavslutning i kyrkan

2012-12-14

P1 Människor och Tro. Programmet sändes den 14 december kl 14.00.

Karriärvägar

2012-11-27

Remissvar Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet (U2012/4904/S)

Fråga om vägen till Sveriges viktigaste chefsjobb

2012-10-25

- Sveriges Skolledarförbund hjälper dig som vill bli skolledare att få en bra start i yrket. Jag...