2012-09-27

Matz Nilsson kommenterar det nya läraravtalet

- Nu är parterna överens, läraravtalet är klart. Avtalet är ett första steg i rätt riktning men skall självklart också ses i perspektivet av regeringens satsning på 850 mkr för karriärlärartjänster som kommer att premiera bra lärares viktiga arbete.

- Svenska lärare har en ingångslön som ligger strax över OECD-snittet men en sämre löneutveckling enligt OECD. Här ligger ett stort ansvar och en viktig utmaning för skolans huvudmän att premiera skickliga lärares arbete och professionalism genom en bra lönesättning, säger Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson.

Överenskommelsen i avtalet innehåller följande konstruktion:

  • Avtalet löper på fyra år till och med 31 mars 2016, men är uppsägningsbart efter tre år. Lönenivåerna hamnar på 4,2 procent 2012, minst industrinormen 2013, sifferlöst 2014 och 2015.
  • Tre partsgemensamma arbetsgrupper tillsätts: Partsgemensamt arbete kring individuell och differentierad lön, kring lärares arbetssituation och arbetstid samt kring framtagande av frågor och svar kring avtalet.
  • I avtalet ingår också en kollektivavtalsreglering som innebär att studielediga/föräldralediga inte kan gå i tjänst över jul-, sport- och påsklov, utan att först tjänstgöra sju kalenderdagar innan i direkt anslutning till lovet.
  • Därutöver har parterna enats om en ny anställningsform för nyutexaminerade lärare under introduktionsperioden.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Karriärvägar

2012-11-27

Remissvar Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet (U2012/4904/S)

Fråga om vägen till Sveriges viktigaste chefsjobb

2012-10-25

- Sveriges Skolledarförbund hjälper dig som vill bli skolledare att få en bra start i yrket. Jag...

Förslag stärker gömda barns rätt till skolgång

2012-10-24

- Det är utmärkt att regeringen tydliggör att rektorers och skolors uppgift är att arbeta för bar...