2012-09-20

Regeringen bör satsa på obligatorisk rektorsutbildning för förskolechefer

Regeringens satsning på utbildning i årets budget är bra, säger Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson.

- Men det är nu dags att satsa på en obligatorisk rektorsutbildning också för landets förskolechefer. Förskolan har fått ett stärkt pedagogiskt uppdrag och då är det självklart att satsa på en statlig utbildning för förskolecheferna. Det saknar vi i årets budget.

Det är lovande att regeringen prioriterar frågan och satsar pengar på att förbättra kopplingen mellan skola och arbetsliv, menar Matz Nilsson.

- Med min bakgrund som utbildningsdirektör i Malmö vet jag bland annat hur farlig ungdomsarbetslösheten är.
Framgången i yrkeslivet grundläggs dock redan mycket tidigare än på gymnasienivå.

Sveriges Skolledarförbund har med glädje kunnat konstatera att förskolans roll som det första steget i ett barns utbildningsresa erkänns och lyfts fram allt tydligare.

- Att förskolan tar plats som en fullvärdig skolform innebär att samma krav ställs på förskolans inre organisation som på skolans. Förskolan måste också kunna ses som en arbetsplats för barn och personal där samma krav ställs på verksamhetens styrning och ledning som i all annan utbildningsverksamhet. Men ges verkligen förskolechefen möjligheter att axla detta ansvar, undrar Matz Nilsson.

Regeringen satsar också i budgeten på att stärka forskningen i skolan, ett exempel är 20 miljoner för att sprida forskningsresultat till de verksamma i skolan.

- Ledarskapets betydelse för resultaten i skolan kan inte underskattas. Vi ser gärna att statsmakterna satsar resurser på ledarskapets betydelse för resultatet i skolan, säger Matz Nilsson.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Karriärvägar

2012-11-27

Remissvar Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet (U2012/4904/S)

Fråga om vägen till Sveriges viktigaste chefsjobb

2012-10-25

- Sveriges Skolledarförbund hjälper dig som vill bli skolledare att få en bra start i yrket. Jag...

Förslag stärker gömda barns rätt till skolgång

2012-10-24

- Det är utmärkt att regeringen tydliggör att rektorers och skolors uppgift är att arbeta för bar...