2012-04-28

Öka antalet rektorer!

Sveriges Skolledarförbunds ordförande Lars Flodin kommenterar Bo Rothsteins debattartikel på DN Debatt idag lördag 28 april.

- Bo Rothstein har rätt. En kunnig och engagerad skolledare som satsar på det pedagogiska ledarskapet är avgörande för att en skola ska bli framgångsrik. Detta har Sveriges Skolledarförbund hävdat i många år och det är mycket bra att det uppmärksammas från fler håll. Rektor är den enskilt viktigaste faktorn för en välfungerande och framgångsrik skola.

- Men jag skulle önska att Bo Rothstein hade fullföljt sina tankegångar och även berört vilka förutsättningar som krävs för att detta ska bli verklighet. Det saknar jag. Skolledare är oftast starkt engagerade och stolta över det arbete man utför men det finns för få skolledare i Sverige i dag. Uppdraget är så omfattande att det i praktiken är omöjligt för en enda rektor att axla det eftersom nästan alla rektorer är ensamchefer med mycket stora ansvarsområden, säger Lars Flodin.

- För att få en bättre skola i framtiden är det nödvändigt att öka antalet rektorer och att göra jobbet mer attraktivt. Arbetsmiljö och arbetssituation måste förbättras och löneläget höjas för att motsvara befattningens ansvar och omfattning. För elevernas och personalens skull - och för sin egen - måste rektor få en dräglig arbetssituation och bli en närvarande ledare i skolans vardagsarbete.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Karriärvägar

2012-11-27

Remissvar Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet (U2012/4904/S)

Fråga om vägen till Sveriges viktigaste chefsjobb

2012-10-25

- Sveriges Skolledarförbund hjälper dig som vill bli skolledare att få en bra start i yrket. Jag...

Förslag stärker gömda barns rätt till skolgång

2012-10-24

- Det är utmärkt att regeringen tydliggör att rektorers och skolors uppgift är att arbeta för bar...