2012-09-24

Statliga pengar till lärartjänster bra men lokalt inflytande viktigt

- Det behövs krafttag för att förbättra rekryteringen till läraryrket. En satsning på karriärtjänster kan även motivera duktiga lärare att stanna kvar inom skolan. Det är samtidigt synd att det ska behövas statliga pengar och en resursslukande central administration för att göra något som varje enskild huvudman egentligen kan göra själv. Så kommenterar Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilssons regeringens förslag om karriärtjänster.

Sveriges Skolledarförbund har haft möjligheter att framföra synpunkter på reformen under utredningens gång. Förbundet välkomnar satsningar på duktiga lärare men ser det som avgörande att den lokala skolledningen får inflytande över vem som ska utses till karriärlärare och vilka uppgifter dessa lärare ska ha. Matz Nilsson är positiv till att regeringen tillmötesgår förbundet på denna punkt. Han hade dock helst velat att den lokala friheten hade varit ännu större.

- Begreppet förstelärare tycker vi känns stelt och omodernt. Vi hade hellre sett att huvudmännen själva hade fått bestämma över titulaturen utifrån de behov som finns på den lokala skolan.

- Skolledningen måste också få ett stort inflytande över hur dessa lärare används. Utgångspunkten måste vara att de ska arbeta med uppgifter som har stor betydelse för elevernas måluppfyllelse alternativt för skolors möjligheter att vara goda skolor. Det innebär att karriärtjänsterna bör kunna se olika ut beroende på den enskilda skolans behov.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Karriärvägar

2012-11-27

Remissvar Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet (U2012/4904/S)

Fråga om vägen till Sveriges viktigaste chefsjobb

2012-10-25

- Sveriges Skolledarförbund hjälper dig som vill bli skolledare att få en bra start i yrket. Jag...

Förslag stärker gömda barns rätt till skolgång

2012-10-24

- Det är utmärkt att regeringen tydliggör att rektorers och skolors uppgift är att arbeta för bar...