2012-03-20

Välkommet med systematisk kartläggning av barns läsförmåga

- Det är viktigt att tidigt kartlägga barns språkliga nivå och läsförmåga. Därför är förslaget från ESO välkommet. Så kommenterar Sveriges Skolledarförbunds ordförande Lars Flodin förslagen från Expertrådet för studier av offentlig ekonomi, ESO.

ESO föreslår i en rapport idag ett diagnostiskt test av 6-åringars läsförmåga för att tidigt fånga upp barn som riskerar att få problem med läsinlärningen.

- Läsinlärning och språkutveckling är A och O för att klara skolan och som grund för ett gott liv som vuxen. Att kunna läsa och förstå en dagstidning, att kunna lyssna på ett nyhetsprogram på radio och TV och förstå det som sägs, är viktigt för att kunna ta del av det som händer i samhället, säger Lars Flodin, ordförande för Sveriges Skolledarförbund.

- Det är ett känt faktum att svenska elevers läsförmåga sjunker. Därför är det nödvändigt med en tidig, samlad och strukturerad kartläggning av barns språkliga nivå och läsförmåga. Då kan man sätta in åtgärder på individnivå och ge alla barn möjlighet att lära sig läsa helst redan under första skolåret. Särskilt viktigt är detta för barn med inlärningssvårigheter och för barn från utsatta miljöer.

- Med individuell lästräning baserad på tidig systematisk diagnostik, tillgång till skolbibliotek och böcker i hemmiljön, skapas förutsättningar för en bättre läsutveckling för alla barn, något som inte gäller överallt i dagens Sverige, säger Lars Flodin.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Matz Nilsson i telefonväkteri om skolavslutning i kyrkan

2012-12-14

P1 Människor och Tro. Programmet sändes den 14 december kl 14.00.

Karriärvägar

2012-11-27

Remissvar Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet (U2012/4904/S)

Fråga om vägen till Sveriges viktigaste chefsjobb

2012-10-25

- Sveriges Skolledarförbund hjälper dig som vill bli skolledare att få en bra start i yrket. Jag...