2012-06-13

Utökad skolplikt ett steg i rätt riktning

- Utökad skolplikt kan vara ett sätt att hjälpa de elever som har svårt att nå målen på grundskolan, säger Lars Flodin i en kommentar till socialdemokraternas utspel på DN debatt idag. –Vi borde ta ett steg till och faktiskt på allvar börja planera skolåret utefter elevernas behov och inte efter gamla traditioner från bondesamhället.

Socialdemokraternas förslag innebär att elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen ska få sitt läsår förlängt med upp till 20 dagar under sommaren. Den utökade skolplikten kan bli aktuell för elever i årskurserna 6-9. Syftet är att hjälpa dessa elever att nå de resultat som behövs för att kunna komma in på ett nationellt program på gymnasieskolan.

- Sveriges skolledare välkomnar alla förändringar som gör att vi i skolan får bättre möjligheter att hjälpa alla våra elever. Grundskolestudierna lägger grunden för framtida karriärer såväl inom yrkeslivet som inom högskolan. De är också en förutsättning för en bra integration i samhället. Vi har inte råd att misslyckas med så pass många elever som vi gör nu. Alla förslag måste utredas på ett förutsättningslöst och seriöst sätt.

- Jag önskar dock att man skulle kunna utvidga förslaget till att erbjuda sommarskola för alla elever som vill. Att få gå i skola är en förmån, inte ett straff, säger han.

Den sten som Lars Flodin önskar att vi dessutom vågar börja vända på är den om läsårets uppläggning. Sveriges Skolledarförbund har länge drivit frågan om att ge skolledarna större mandat att styra över hur resurserna i skolan används i syfte att rikta dem dit de behövs bäst. En översyn som visar på alternativ till läsårets traditionella uppläggning med långa sommar- och jullov, lika för alla elever oavsett behov, skulle välkomnas av förbundet.

- Undervisningen i skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det är dags att utvidga det förhållningssättet till fler områden som har betydelse för elevernas möjligheter att nå skolans mål, avslutar Lars Flodin.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Matz Nilsson i telefonväkteri om skolavslutning i kyrkan

2012-12-14

P1 Människor och Tro. Programmet sändes den 14 december kl 14.00.

Karriärvägar

2012-11-27

Remissvar Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet (U2012/4904/S)

Fråga om vägen till Sveriges viktigaste chefsjobb

2012-10-25

- Sveriges Skolledarförbund hjälper dig som vill bli skolledare att få en bra start i yrket. Jag...