2012-08-23

Bra med grundlig utvärdering av kommunaliseringsreformen

- Jag välkomnar den här utredningen. Skolan är så viktig att vi måste våga utvärdera tidigare fattade beslut och genomförda insatser. Så kommenterar Sveriges Skolledarförbunds nye ordförande Matz Nilsson regeringens direktiv till utredning av kommunaliseringens effekter. En grundlig och opartisk utvärdering kan förhoppningsvis bidra till att belägga fakta och avliva en hel del myter, fortsätter Matz Nilsson. Men vi måste komma vidare i den här frågan. Dagens elever är inte betjänta av att vi fastnar i en diskussion om vad som egentligen hände 1991.

Utredningen av kommunaliseringens effekter för det svenska utbildningsväsendet har varit på gång en längre tid och ska inriktas på att studera förändringar på likvärdigheten, elevresultaten, läraryrkets status samt skolledarnas arbetssituation. Till utredare utsågs Leif Lewin, statsvetare och tidigare professor vid Uppsala universitet. Utredaren ska överlämna sina slutsatser till regeringen i januari 2014.

Huvudmannaskapet är en underordnad fråga enligt Sveriges Skolledarförbund. Det som verkligen har betydelse för elevernas resultat och Sveriges framtid är det arbete som dagligen sker i klassrummen, den styrning och ledning som skolledarna utövar och, inte minst, det ansvar som ledningen av kommuner och fristående skolor tar för resultaten.

- Min förhoppning är att utredarens analys ska användas för att lägga grunden till framtidens skola. Den skola som vi alla vill ha och som det behövs gemensamma krafter för att skapa. De ettagluttare som började skolan i veckan ska kunna lita på att alla vi som arbetar i och med skolan har deras bästa för ögonen, avslutar Matz Nilsson.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Matz Nilsson i telefonväkteri om skolavslutning i kyrkan

2012-12-14

P1 Människor och Tro. Programmet sändes den 14 december kl 14.00.

Karriärvägar

2012-11-27

Remissvar Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet (U2012/4904/S)

Fråga om vägen till Sveriges viktigaste chefsjobb

2012-10-25

- Sveriges Skolledarförbund hjälper dig som vill bli skolledare att få en bra start i yrket. Jag...