2013-04-23

Behörighet och legitimation för lärare och förskollärare

Remissvar Vissa frågor om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (U2013/2230/S)

Förslagen om lättnader i tillämpningen av behörighetsreglerna för vissa lärargrupper är nödvändiga menar Sveriges Skolledarförbund. För att på längre sikt komma till rätta med den bristande tillgången på viss lärarkompetens måste dimensioneringen av lärarutbildningen matchas mot arbetsmarknadens behov. Ett problem med det föreliggande förslaget är att det kan leda till inlåsningseffekter. Sveriges Skolledarförbund föreslår därför att ersättningen för introduktionsåret höjs och uppmanar regeringen att inte väja för tanken att dra tillbaka delar av legitimationsreformen om kostnaderna bedöms börja överstiga effekterna.

Fler nyheter

Matz Nilsson i ekot om skolans budgetmål

2013-12-11

Det har framkommit att många rektorer ser att skolans budgetmål hålls för viktigare än...

Ge rektorerna makten över skolan

2013-12-06

Matz Nilsson intervjuas i Dagens Samhälle: Han ser det som sitt kall att synliggöra rektorerna oc...

Elevernas delaktighet största utmaningen för Skapande skola

2013-12-05

Skapande skola har bidragit till att höja elevernas motivation. Det framgår av rapporten Skapande...