2013-11-29

Friskolorna i samhället

Remissvar över betänkandet Friskolorna i samhället (SOU 2013:56)

Sveriges Skolledarförbund har i ett brev riktat till kommitténs ordförande framfört att det är problematiskt med vinstkrav i en skattefinansierad verksamhet som skolan där det egentligen inte finns någon bortre gräns för hur bra resultat man eftersträvar. Alla elever kan alltid lära sig mer, till elevens och hela samhällets fromma. Vinstintresse tenderar att vrida fokus bort från skolans grundläggande uppgift att forma de växande generationerna, till frågor om skolors ekonomiska vinstpotential. Det är lätt att misstänka att de största förlorarna i detta system är elever i behov av särskilt stöd. Denna uppfattning ligger till grund för förbundets ställningstaganden.

Fler nyheter

Matz Nilsson i ekot om skolans budgetmål

2013-12-11

Det har framkommit att många rektorer ser att skolans budgetmål hålls för viktigare än...

Ge rektorerna makten över skolan

2013-12-06

Matz Nilsson intervjuas i Dagens Samhälle: Han ser det som sitt kall att synliggöra rektorerna oc...

Försiktighet vid lämplighetsintyg

2013-12-04

Rektorer och förskolechefer ska skriva under lärares/förskollärares ansökan om kompletterad...