2013-10-04

Sveriges mest flexibla och jämställda tjänstepensionsavtal undertecknat

AkademikerAlliansen har idag träffat ett nytt avtal med arbetsgivarorganisationerna SKL och Pacta om pensioner för akademiker inom kommuner, landsting och bolag inom Pacta. Avtalet är helt avgiftsbestämt. Det innebär att premierna beräknas i procent av den pensionsgrundande lönen.

Avtalet träder i kraft den 1 januari 2014 och gäller för anställda födda 1986 eller senare. För personer födda 1985 och tidigare gäller alltjämt det tidigare avtalet KAP-KL.

Uppgörelsen innebär sammantaget att AkademikerAlliansen har tecknat ett pensionsavtal som på flera sätt är bättre än andra avgiftsbaserade avtal på svensk arbetsmarknad.

- Det nya pensionssystemet är ett modernt system för kommande pensionärer. Det underlättar till exempel rörligheten på arbetsmarknaden och har inte inlåsningseffekter som tidigare system, säger kanslichef Maria Andrén Bergström.

- Det är också bra att kunna tillgodoräkna sig pension under föräldraledighet och att man börjar tjäna in sin pension så fort man börjar jobba.

Fakta om avtalet:

Avtalet heter A-KAP-KL.

Gäller för arbetstagare som är födda 1986 och senare och träder i kraft den 1 januari 2014.

Avgiftsnivåerna är 4,5 procent under det s.k. taket (7,5 inkomstbasbelopp = 424 500 kr/år) och 30 procent däröver.

Det redan existerande avtalet KAP-KL gäller fr.o.m. den 1 januari 2014 enbart för födda 1985 och tidigare.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Matz Nilsson i ekot om skolans budgetmål

2013-12-11

Det har framkommit att många rektorer ser att skolans budgetmål hålls för viktigare än...

Ge rektorerna makten över skolan

2013-12-06

Matz Nilsson intervjuas i Dagens Samhälle: Han ser det som sitt kall att synliggöra rektorerna oc...

Försiktighet vid lämplighetsintyg

2013-12-04

Rektorer och förskolechefer ska skriva under lärares/förskollärares ansökan om kompletterad...