2013-11-15

Första draget i tobakens Endgame

För att förstärka det tobaksförebyggande arbetet har Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – inlett ett samarbete med ett antal organisationer, bl a Sveriges Skolledarförbund, under parollen Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.

Flera länder har tagit liknande initiativ. Endgame är en schackterm som betyder slutspel.

Målet för satsningen är att med förenade krafter i opinionsbildningen åstadkomma ett beslut om den tidpunkt då Sverige ska vara ett rökfritt land i den meningen att tobaken inte längre är det dominerande folkhälsoproblemet.

Fler nyheter

Matz Nilsson i ekot om skolans budgetmål

2013-12-11

Det har framkommit att många rektorer ser att skolans budgetmål hålls för viktigare än...

Ge rektorerna makten över skolan

2013-12-06

Matz Nilsson intervjuas i Dagens Samhälle: Han ser det som sitt kall att synliggöra rektorerna oc...

Försiktighet vid lämplighetsintyg

2013-12-04

Rektorer och förskolechefer ska skriva under lärares/förskollärares ansökan om kompletterad...