2013-10-22

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå – en översyn för ökad individanpassning och effektivitet

Remissvar över Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå – en översyn för ökad individanpassning och effektivitet (SOU 2013:20)

Vi vet att många av våra medlemmar med uppdrag som rektorer inom vuxenutbildningen har otillräckliga förutsättningar att fullt ut ta sitt ansvar för kvalitetssäkring av de upphandlade verksamheterna och ser med tillfredsställelse på att utredningen uppmärksammar frågan. Förbundet saknar dock de skarpa förslag kring hur svårigheterna ska be-mötas som hade varit önskvärda.

I direktiven för utredningen angavs att utredaren skulle lämna förslag till ett aktivitetskrav inom vuxenutbildningen. Utredaren lämnar också ett sådant förslag men avråder samtidigt regeringen från att införa det. Sveriges Skolledarförbund delar utredarens tveksamhet och avråder be-stämt från införande av en administrativ regel som medför att ett stort antal beslut ska fattas av rektor. Beslut som många gånger saknar reell innebörd. Förbundet delar utredarens uppfattning att de befintliga möj-ligheterna för utbildningsanordnarna att anmäla till CSN om en stu-derande med studiemedel inte bedriver studier är tillräckliga.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Matz Nilsson i ekot om skolans budgetmål

2013-12-11

Det har framkommit att många rektorer ser att skolans budgetmål hålls för viktigare än...

Ge rektorerna makten över skolan

2013-12-06

Matz Nilsson intervjuas i Dagens Samhälle: Han ser det som sitt kall att synliggöra rektorerna oc...

Försiktighet vid lämplighetsintyg

2013-12-04

Rektorer och förskolechefer ska skriva under lärares/förskollärares ansökan om kompletterad...