2013-12-04

Försiktighet vid lämplighetsintyg

Rektorer och förskolechefer ska skriva under lärares/förskollärares ansökan om kompletterad legitimation grundad på lång erfarenhet. Lämpligheten ska intygas på heder och samvete.

Riksdagen har nu fattat beslut om att lärare/förskollärare ska kunna komplettera sin legitimation med ytterligare behörighet grundad på lång erfarenhet av undervisning. Till ansökan ska biläggas ett underskrivet erfarenhetsintyg. Den rektor/förskolechef som var ansvarig för den skolenhet där den aktuella erfarenheten erhölls ska skriva under och intyga att den aktuella läraren/förskolläraren är lämplig att bedriva den undervisning som yttrandet avser.

Sveriges Skolledarförbund har varit i kontakt med Skolverket kring detta. Skolverket är mycket tydligt med att man som rektor/förskolechef endast ska intyga undervisningslämpligheten när man verkligen kan stå för bedömningen. Om man känner minsta osäkerhet kring lämpligheten i något ämne eller ämnesområde ska man inte skriva under intyget.

Förbundet har också framfört synpunkter på att rektor/förskolechef förväntas skriva under "på heder och samvete". Även om det självklart är viktigt att inte intyg ges utan grund känns formuleringen inte relevant när man som rektor/förskolechef skriver under som tjänsteman och arbetsgivarföreträdare.

Förbundet kommer att fortsätta följa denna fråga framöver.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Matz Nilsson i ekot om skolans budgetmål

2013-12-11

Det har framkommit att många rektorer ser att skolans budgetmål hålls för viktigare än...

Ge rektorerna makten över skolan

2013-12-06

Matz Nilsson intervjuas i Dagens Samhälle: Han ser det som sitt kall att synliggöra rektorerna oc...

Försiktighet vid lämplighetsintyg

2013-12-04

Rektorer och förskolechefer ska skriva under lärares/förskollärares ansökan om kompletterad...