2013-12-03

PISA - fria skolledare kan vända resultatutvecklingen

För att svensk skola ska utvecklas mot en högre måluppfyllelse, att eleverna når målen med sin utbildning, måste resultaten från den senaste PISA-undersökningen kopplas till ett starkt utvecklingsinstrument – att stödja skolledare och lärare för att utveckla undervisningen i svensk skola. Vi måste satsa alla tillgängliga resurser på det som verkligen gör skillnad – arbetet i skolor och klassrum. Så kommenterar Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson de nya PISA-resultaten.

- Det är lärare och skolledare som nu måste stärkas i sin tro att de har lösningen på problemen i svensk skola. Det har blivit viktigare att undvika att göra fel än att faktiskt göra rätt, säger Matz Nilsson.

För att förändra och förbättra resultaten måste det systematiska kvalitetsarbetet få en mycket större betydelse i svenska skola. Här har skolledaren en nyckelroll menar Matz Nilsson.

- Det är fria pedagoger och fria skolledare som med vetenskapligt stöd och beprövad erfarenhet kan vända resultatutvecklingen i svensk skola. Inte mer tillsyn och kontroll, säger Matz Nilsson.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Matz Nilsson i ekot om skolans budgetmål

2013-12-11

Det har framkommit att många rektorer ser att skolans budgetmål hålls för viktigare än...

Ge rektorerna makten över skolan

2013-12-06

Matz Nilsson intervjuas i Dagens Samhälle: Han ser det som sitt kall att synliggöra rektorerna oc...

Elevernas delaktighet största utmaningen för Skapande skola

2013-12-05

Skapande skola har bidragit till att höja elevernas motivation. Det framgår av rapporten Skapande...