2013-08-28

Rätt att ge Lundsberg verksamhetsförbud

- För att kunna garantera elevernas trygghet och säkerhet var det nödvändigt att vidta dramatiska åtgärder gentemot Lundsbergs skola. Sveriges Skolledarförbund stöder därför Skolinspektionens beslut om tillfälligt verksamhetsförbud i avvaktan på den vidare utredningen.

- Varje skola oavsett skolform måste kunna säkerställa elevernas trygghet under skoltiden. Med utgångspunkt i vår yrkesetiska kod vill jag starkt betona vikten av att all personal ständigt arbetar med värdegrundsfrågorna så att ingen elev behöver känna rädsla eller otrygghet under sin studietid, säger förbundsordförande Matz Nilsson.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Matz Nilsson i ekot om skolans budgetmål

2013-12-11

Det har framkommit att många rektorer ser att skolans budgetmål hålls för viktigare än...

Ge rektorerna makten över skolan

2013-12-06

Matz Nilsson intervjuas i Dagens Samhälle: Han ser det som sitt kall att synliggöra rektorerna oc...

Försiktighet vid lämplighetsintyg

2013-12-04

Rektorer och förskolechefer ska skriva under lärares/förskollärares ansökan om kompletterad...