2013-11-26

Risk för granskningsträngsel i den svenska skolan

- Riksrevisionens iakttagelser förstärker min uppfattning om att det inte är möjligt att inspektera fram en bra skola. Laglighetsgranskningen behövs, men i övrigt vore det bättre om resurserna satsades på att förbättra verksamheten.

Så kommenterar Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledarförbund, Riksrevisionens granskning av Skolinspektionens tillsyn.

- Jag delar inte Riksrevisionens uppfattning att Skolinspektionen i ökad utsträckning ska granska de enskilda lärarnas undervisning. Staten har ett legitimt behov av att följa upp resultaten i svensk skola på nationell nivå. Men den massiva satsningen på inspektion skapar ett vi-och-dom-tänkande som inte leder framåt. Skolan är hela samhällets ansvar.

Sveriges Skolledarförbund vill avgränsa Skolinspektionens uppdrag till att granska beslut som har stor betydelse för enskilda elevers rättsäkerhet. Statens engagemang i kvalitetsfrågorna bör istället riktas mot att skapa ett hållbart nationellt uppföljningssystem som ger stöd för förbättringsarbetet i skolor och klassrum. Och att erbjuda utvecklingsstöd på de ur likvärdighetsperspektiv allra viktigaste områdena.

Att satsa ännu större resurser på extern granskning av skolan är resursslöseri. Det är skolornas eget kvalitetsarbete som måste förstärkas. Skolledarna måste få ägna större delen av sin kraft åt, och få resurser till, att förändra ineffektiva strukturer. Skolledare och lärare måste ha förtroende att själva leda utvecklingen av sin egen yrkespraktik. Det är där den verkliga kraften och potentialen ligger.

- Det är bättre att ta gemensamt ansvar för att försöka göra rätt från början, avslutar Matz Nilsson.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Matz Nilsson i ekot om skolans budgetmål

2013-12-11

Det har framkommit att många rektorer ser att skolans budgetmål hålls för viktigare än...

Ge rektorerna makten över skolan

2013-12-06

Matz Nilsson intervjuas i Dagens Samhälle: Han ser det som sitt kall att synliggöra rektorerna oc...

Försiktighet vid lämplighetsintyg

2013-12-04

Rektorer och förskolechefer ska skriva under lärares/förskollärares ansökan om kompletterad...