2013-11-14

Saco satsar mer på chefer

Saco måste ta på sig ledartröjan när det gäller chefslönerna i Sverige. Och jag vill att Saco arbetar med hela utbildningskedjan, från förskola till högre utbildning. Det är Matz Nilsson förväntningar på Sacokongressen som startade på torsdagen.

Matz Nilsson är Sveriges Skolledarförbunds ende delegat på kongressen.
Förbundets två motioner handlar om att Saco ska vara ledande i landet när det gäller stöd och opinionsbildning i chefs- och ledarskapsfrågor. Det finns andra förbund som tar på sig den rollen som Saco borde ha, menar förbundet. Förbundet vill också att Saco lyfter betydelsen av att svensk utbildning håller hög kvalitet – för att öka måluppfyllelsen i grundskola och gymnasieskola.
Man kan säga att förbundet fick svar på tal direkt i Sacoordföranden Göran Arrius inledningstal. Han pekade på Sveriges framtid vilar på en bra skola för alla barn och ungdomar. De som hade hoppats på att han också skulle nämna förskolan, blev dock besvikna.

Saco vill att en översyn av skattesystemet görs, en reform som vid det här laget är drygt 20 år gammal, att tillvarata även invandrade akademikers möjligheter till att bidra till samhällsutvecklingen genom att underlätta för dem att få jobb motsvarande kvalifikationerna tas till vara och utveckla ännu mer stödet till Sacomedlemmarna i lönefrågor. Saco ska också vara ett förbund även för den växande skara medlemmar som är egenföretagare.
140 000 av medlemmarna är chefer – för dem ska Saco bli ännu bättre, utlovade Göran Arrius.
Frihandel, drivkrafter för jobb, möjligheter till omställning, konkurrenskraftig och stabil ekonomi, i framkant när det gäller skola och ekonomi, och en utbyggd verktygslåda med stöd och hjälp till dem som står långt från arbetsmarknaden – ja, det ska statsminister Fredrik Reinfeld tala om under de nio månader som är kvar till valet.
Detsamma talade han om för Sacos medlemmar.

Inom utbildningspolitiken pekade han på de stora reformer med bland annat lärarleg och förste lärare som regeringen genomfört. En viktig fråga är också de nyanlända elevernas möjligheter att når målen. Ett förslag är att utöka skolplikten för dem.
Mer undervisning behövs också i grundskolan, inte bara i matte, som redan är genomfört, utan också i svenska. Ett tecken på förändring och förbättring, är, menar Reinfeldt, att fler vill bli lärare.
Sacokongressen pågå till och med fredag eftermiddag. Då får också Sveriges Skolledarförbund svar på sina motioner.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Matz Nilsson i ekot om skolans budgetmål

2013-12-11

Det har framkommit att många rektorer ser att skolans budgetmål hålls för viktigare än...

Ge rektorerna makten över skolan

2013-12-06

Matz Nilsson intervjuas i Dagens Samhälle: Han ser det som sitt kall att synliggöra rektorerna oc...

Försiktighet vid lämplighetsintyg

2013-12-04

Rektorer och förskolechefer ska skriva under lärares/förskollärares ansökan om kompletterad...