2013-05-08

Skolriksdagen

Förtroende och dialog recept för ökad tillit i skolan

Skolledare står ensamma i förändringsarbetet. De måste få stöd och framför allt förtroende från politiker och förvaltningar för att kunna förbättra skolans resultat.

Det sa förbundsordförande Matz Nilsson när han debatterade förtroendeglappet i skolan på Skolriksdagen i Stockholm.

Forskarna Elisabet Nilhfors och Olof Johansson håller som bäst på att sammanställa sin studie om hur nationell politik möter den lokala nivån hos politiker, skoltjänstemän och skolledare. Hur ser förtroendet ut mellan de olika nivåerna, påverkar tillit till varandra resultaten för eleverna, är några frågor som diskuteras i deras snart femåriga forskningsprojekt. Skolledaren har skrivet om projektet tidigare (Skolledaren nr 9/12).

Ett ganska uppseendeväckande resultat är att bara en tredjedel av politikerna i nämnderna tror att skolledarna i kommunen kan utveckla skolan.

- Jag har mött många skolledare runt om landet som inte känner sig riktigt delaktiga i dialogen om förändringarna, sa Matz Nilsson i en kommentar till resultaten. Dialogen mellan olika nivåer, mellan förvaltning och rektor, mellan rektor och lärare och med eleverna är mycket viktig.

Erik Nilsson, utbildningschef i Botkyrka och som också deltog också i panelen, menade att vi måste våga börja tala om skolans resultat utan att trycka ned varandra.

-Det är viktigt att skapa verktyg för skolledarna så att de kan kommunicera resultaten med sina anställda.

Svensk skola har problem med sina resultat, men det är märkligt, menade Olof Johansson att många politiker trots allt är nöjda med att elevernas meritvärden är relativt låga. Den förnöjdsamheten finns också hos skolchefer trots mediokra resultat.

Samtidigt är det många i forskarnas intervjuer som vänder sig mot att allt handlar om resultat - det finns så mycket andra värden som den egna skolan har och som inte mäts.

Få men tydliga mål, som följs upp och utvärderas, nämndsmöten på skolorna och kvalitetsdagar, är några sätt som Vellinge kommun arbetar för att skapa förtroende mellan politiker och de verksamma i skolan. Men viktigaste av allt är dialogen, menade Carina Wutzler, ordförande i utbildningsnämnden och första vice ordförande i kommunstyrelsen i Vellinge.

- Vi ska lita på professionen att den klarar sitt uppdrag men vi måste också ha möjlighet att fråga för att förstå.

- Skolledarna är dock ofta ensamma med hur-frågan. Det borde finns mer stöd på nationell nivå, sa Matz Nilsson och efterlyste en myndighet för hållbar skolutveckling.

- Ska man gå från ett administrativt ledarskap till ett pedagogiskt, då behövs dialogen.

Till jul kommer Nihlfors och Johanssons slutrapport från projektet.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Matz Nilsson i ekot om skolans budgetmål

2013-12-11

Det har framkommit att många rektorer ser att skolans budgetmål hålls för viktigare än...

Ge rektorerna makten över skolan

2013-12-06

Matz Nilsson intervjuas i Dagens Samhälle: Han ser det som sitt kall att synliggöra rektorerna oc...

Försiktighet vid lämplighetsintyg

2013-12-04

Rektorer och förskolechefer ska skriva under lärares/förskollärares ansökan om kompletterad...