2013-07-11

Sommarhälsning från förbundsordförande

Ett fantastiskt första år som ordförande i Sveriges viktigaste förbund är till ända! Min andra Almedals-vecka är avklarad. Det har varit ett otrolig roligt och händelserikt år.

Det absolut mest givande för såväl mig som förbundsstyrelsen har varit alla våra olika besök runt om i landet där vi träffat distrikt och lokalavdelningar, samtalat med fackliga förtroendemän, medlemmar, icke medlemmar och arbetsgivare. Här kan vi verkligen tala om en bildningsresa för mig som ny ordförande. Vår styrka och vårt fundament är det starka lokala fackliga arbete som görs runt om i landet. Det är här den genuina medlemsnyttan upplevs och bekräftas i samverkan, företrädarskap och i den viktiga lönebildningsprocessen för förbundets medlemmar. Stort tack till er alla för ert arbete och engagemang! Det är genom det lokala arbetet och engagemanget som vi bygger och utvecklar Sveriges enda chefsförbund för skolledare inom förskola och skola.

Under året har vi haft bra synlighet i olika media, framförallt inom televisionen. Våra största framgångar fackligt och politiskt har vi nått genom att fokusera på lönefrågan och förutsättningarna för ett hållbart ledarskap i förskola och skola. Vi har besökt flera kommuner där vi träffat arbetsgivaren och lyft vår kritik mot den lokala lönebildningsprocessen. Våra fackliga förtroendemän i dessa kommuner har återkopplat att insatsen gett resultat i en generellt bättre dialog och i vissa fall ett bättre löneutfall. I en stor kommun har vi riktat kritik mot en exceptionellt hög omsättning på skolledare. Inom grundskolan i denna kommun har man bytt 50 procent av skolledarna på två år. Vi har träffat ansvarigt kommunalråd och en åtgärdsplan har tagits fram för att skapa ett stabilt och hållbart ledarskap inom grundskolan. Vi kommer att följa upp kommunens arbete under hösten.

På den nationella utbildningspolitiska arenan har vårt förbund varit representerat i nästan alla olika politik- och myndighetsinitiativ inom området förskola och skola. Flera av förbundets utbildningspolitiska förslag har anammats av regering och opposition. Här kan nämnas att vårt förslag om en sk utbildningsgaranti inom fristående skolor vunnit gehör, regeringen har beslutat att låta utreda frågan. Flera partier är nu för en obligatorisk befattningsutbildning för förskolecheferna, en fråga förbundet drivit under flera år.

Det trista i kråksången är att våra politiker fortfarande inte skapar hållbara reformer som är förankrade över blockgränserna. Partierna tävlar om vem som skall ha ledartröjan i skolfrågan och nästan dagligen kommer nya utspel. Reformer riskerar att förändras och rivas upp vid ett eventuellt majoritetsskifte. Även den sittande regeringen ägnar sig nu åt att på löpande band ändra i sina egna reformer. Skolledare runt om i landet har lagt ner mycket arbete och tid på implementering av reformer som nu inte längre gäller i sin ursprungliga form. Tala om förtroendeglapp. Det finns en uppenbar risk att ingenting blir gjort därför lärare och skolledare inte längre tror att en föreslagen reform är hållbar över tid.

Förbundet kräver att våra politiker på alla nivåer tar ett partipolitiskt gränsöverskridande ansvar för vår skola. Vi kan inte låta tusentals elever få betala priset för en instabil reformpolitik. Och vi i professionen måste bidra med vår del. Alla vet att det är genom det dagliga arbetet i klassrum och skolor som resultaten kan förändras och förbättras. Alltså måste alla krafter samordnas för att stödja och stötta där det behövs som bäst. Rektorers och lärares professionella ansvar och självtillit måste återupprättas och återuppbyggas. Detta kan bara ske om alla delar av styrkedjan är överens. En skola är inte starkare än sin svagaste länk. Vi tror att en kraftfull satsning på ledarskapet i svensk skola är den utlösande faktorn som får skutan att vända åt rätt håll igen. Skolan måste återvinna medborgarnas förtroende. Politikerna måste föregå med gott exempel och visa i praktisk handling att skolan är livsnödvändig.

Nu stundar en välbehövlig sommarledighet för att samla krafterna inför vår stora och viktiga kampanj, ”Jag är skolledare-en av Sveriges viktigaste chefer.” Vi drar i gång med full kraft runt om i landet den 3/9. Vi kommer att uppvakta statsråd, utbildningsnämnder och media. Min förhoppning är att alla våra distrikts lokalavdelningar håller ett möte den 3/9 för medlemmar och ännu icke medlemmar. Syftet med kampanjen är att sätta fokus på skolledarens viktiga uppdrag inom förskola och skola. Vi skall lyfta fram vad som krävs för ett hållbart ledarskap. Vi kommer att definiera vad som menas med ett pedagogiskt ledarskap och sist men inte minst lyfta lönefrågan. Lönerna måste höjas kraftigt för landets skolledare.

Jag och förbundsstyrelsen önskar er alla en skön och avkopplande sommarledighet!

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Matz Nilsson i ekot om skolans budgetmål

2013-12-11

Det har framkommit att många rektorer ser att skolans budgetmål hålls för viktigare än...

Ge rektorerna makten över skolan

2013-12-06

Matz Nilsson intervjuas i Dagens Samhälle: Han ser det som sitt kall att synliggöra rektorerna oc...

Försiktighet vid lämplighetsintyg

2013-12-04

Rektorer och förskolechefer ska skriva under lärares/förskollärares ansökan om kompletterad...