2013-05-23

Stärk elevernas rätt att få slutföra sin utbildning

- Jag tycker att det är ett svek mot landets elever att politikerna inte lyckats ena sig gällande en utbildningsgaranti. Ansvaret för att välja en skola som har en ägare som tänker tillräckligt långsiktigt vilar fortfarande tungt på ungdomarna själva och deras föräldrar.
Så kommenterar Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund Friskolekommitténs förslag.

Den parlamentariskt sammansatta Friskolekommittén har presenterat sina resultat. Förändringarna när det gäller elevernas säkerhet att få den utbildning de har rätt till framstår som måttliga. Ägare ska prövas hårdare utifrån variabler som seriositet, lämplighet och långsiktighet. Det framgår inte närmare hur denna prövning ska gå till i praktiken. Partierna är dock överens om att låta samma regler för offentlighet och meddelarfrihet gälla oavsett huvudman.

- Att överhuvudtaget behöva diskutera nivå på seriositet hos en skolas huvudman visar hur märklig situationen blivit i Sverige. Det här är ett litet steg i rätt riktning men man verkar fortfarande inte sätta elevernas behov i första rummet, säger Matz Nilsson.

- Samma regler för offentlighet och meddelarfrihet är jättebra. Det får inte vila någon osäkerhet kring att en rektors främsta lojalitet ligger hos eleverna och deras rätt till en fullvärdig utbildning.

Sveriges Skolledarförbund framhåller vikten av att staten fortsätter arbetet med att stärka den enskilda elevens rätt att få färdigställa en påbörjad utbildning. Den föreliggande överenskommelsen är en grund att arbeta vidare ifrån men den behöver kompletteras för att fullt ut svara upp mot bristerna i dagens situation.

Enligt Sveriges Skolledarförbund saknas förslag kring någon form av finansieringsansvar för en utbildningsgaranti. Antingen tar staten på sig detta eller så bör man ställa upp krav på de fristående skolorna att de fonderar medel för att kunna låta alla elever slutföra sin utbildning vid en ev. avveckling. Det är inte rätt att kommunerna ensamma ska stå för denna finansiella risk i ett system som de inte kan påverka.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Matz Nilsson i ekot om skolans budgetmål

2013-12-11

Det har framkommit att många rektorer ser att skolans budgetmål hålls för viktigare än...

Ge rektorerna makten över skolan

2013-12-06

Matz Nilsson intervjuas i Dagens Samhälle: Han ser det som sitt kall att synliggöra rektorerna oc...

Försiktighet vid lämplighetsintyg

2013-12-04

Rektorer och förskolechefer ska skriva under lärares/förskollärares ansökan om kompletterad...