2013-05-03

Tid att visa mod och ansvarskänsla

- Nu är det dags att visa mod och ansvarskänsla. Skolans kvalitet och elevernas kunskaper är en fråga för hela samhället.

Det är dags för politiker på alla nivåer att ta ett partipolitiskt gränsöverskridande ansvar för vår skola. Vi kan inte låta tusentals elever få betala priset för en instabil reformpolitik. Och vi i professionen måste bidra med vår del.

Så kommenterar Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund, gårdagens tre rapporter om den negativa resultatutvecklingen inom svensk skola.

- Alla vet att det är genom det dagliga arbetet i klassrum och skolor som resultaten kan förändras och förbättras. Alltså måste alla krafter samordnas för att stödja och stötta där det behövs som bäst. Rektorers och lärares professionella ansvar och självtillit måste återupprättas och återuppbyggas. Detta kan bara ske om alla delar av styrkedjan är överens, i alla fall om huvuddragen.

- En skola är inte starkare än sin svagaste länk. Vi tror att en kraftfull satsning på ledarskapet i svensk skola är den utlösande faktorn som får skutan att vända åt rätt håll igen. En stark och stabil skolledning som har förmåga att fokusera på de kvalitetskritiska faktorerna och som har förutsättningar att kunna driva ett långsiktigt och ihärdigt förbättringsarbete förbättrar resultaten i skolan mycket snabbare än vad förändringar i styrdokument och införande av fler nationella prov har möjlighet att göra, säger Matz Nilsson.

- Skolan måste återvinna medborgarnas förtroende. Politikerna måste föregå med gott exempel och visa i praktisk handling att skolan är livsnödvändig.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Matz Nilsson i ekot om skolans budgetmål

2013-12-11

Det har framkommit att många rektorer ser att skolans budgetmål hålls för viktigare än...

Ge rektorerna makten över skolan

2013-12-06

Matz Nilsson intervjuas i Dagens Samhälle: Han ser det som sitt kall att synliggöra rektorerna oc...

Försiktighet vid lämplighetsintyg

2013-12-04

Rektorer och förskolechefer ska skriva under lärares/förskollärares ansökan om kompletterad...