2013-07-11

Tid för undervisning

Remissvar Tid för undervisning – lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Sveriges Skolledarförbund menar att frågor om hur en skola väljer att kvalitetssäkra sina processer och sitt resultat borde vara en fråga för skolledare och lärare. Istället har den negativa resultatutvecklingen av elevernas måluppfyllelse resulterat i att samhället, i form av staten, skärpt sin styrning via mer detaljerade anvisningar kring hur skolor ska arbeta för att komma tillrätta med, och helst vända resultatutvecklingen.

Förbundet motsätter sig förminskandet av lärares professionella ansvar genom att kalla det byråkrati. Lärare, skolledare och skolhuvudmän har legitima behov av att kunna följa upp och styra resultatutveckling och kvalitetssäkringsarbete. För att kunna göra det behövs underlag för att kunna fatta välgrundade beslut. Lärares reflekterande över sin egen praktik är nödvändigt för yrkesutvecklingen och ska inte avfärdas som byråkrati. Tvärtom anser Sveriges Skolledarförbund att branschens ansvarstagande över sin egen utveckling måste öka. 

Sveriges Skolledarförbund förordar att denna grupp ges ett större inflytande än vad som hittills varit fallet när grunderna för skolans kvalitetsarbete diskuteras och utformas i framtiden.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Matz Nilsson i ekot om skolans budgetmål

2013-12-11

Det har framkommit att många rektorer ser att skolans budgetmål hålls för viktigare än...

Ge rektorerna makten över skolan

2013-12-06

Matz Nilsson intervjuas i Dagens Samhälle: Han ser det som sitt kall att synliggöra rektorerna oc...

Försiktighet vid lämplighetsintyg

2013-12-04

Rektorer och förskolechefer ska skriva under lärares/förskollärares ansökan om kompletterad...